FAQs
Kako postati članom udruge K.R.I.D.? PDF Ispis E-mail

Udruga mladih K.R.I.D. trenutno ima 9 članova. Članom udruge se može postati volontirajući u aktivnostima udruge kroz godinu dana. Nakon toga osoba koja doprinijela radu udruge kroz volonterski rad ima pravo postati članom.

 
Gdje se nalazi udruga K.R.I.D.? PDF Ispis E-mail

Prostorije Udruge mladih K.R.I.D., nalaze se u Gajevoj 40a u Petrinji. Prostoru u kojem je prije bio klub mladih udruge IKS.

 
Tko može dolaziti u K.R.I.D.? PDF Ispis E-mail

Prostorije udruge mladih K.R.I.D. mogu koristiti svi građani, ali prvenstveno i ciljano provodimo aktivnosti za mlade od 15-30 godina, koji se prema zakonu o mladima smatraju mladima. Također u prostorijama udruge je nulta tolerancija prema svim vrstama diskriminacije (nacionalna, spolna, rasna...), te svi posjetitelji i korisnici su uvijek dobrodošli.