Udruga mladih K.R.I.D. PDF Ispis E-mail
Utorak, 21 Lipanj 2011 07:48

Udruga mladih K.R.I.D., nastala je od kluba mladih udruge IKS koji je djelovao od 2003-2010. godine unutar Udruge IKS. U prosincu 2010. mladi se odvajaju od matične udruge i osnivaju vlastitu samostalnu udrugu pod punim nazivom: Udruga mladih za promicanje kreativnosti, razvoja, informatike i druženja-K.R.I.D.

Udruga ima sjedište u Petrinji, Gajevoj 40a, bivšim prostorijama Udruge IKS.

Cilj udruge je organizacija slobodnog vremena mladih u svrhu prevencije ovisnosti, vandalizma i ostalih oblika devijantnog ponašanja.

Promoviranje urbanih stilova života.

Poticanje kreativnosti i kulture mladih.

Promicanje i uvođenje novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija baziranih na

slobodnom softveru slobodnog koda.

Poticanje razvoja i jačanja javnog i društvenog života zajednice, te poticanje mladih na participaciju u istom.....