Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 1 

Anketa

Mogu li mladi dati doprinos razvoju zajednice?
 

Foto album

K.R.I.D. - novosti
K.R.I.D. u petoj godini rada

Udruga mladih za promicanje kreativnosti, razvoja, informatike i druenja (K.R.I.D.) zapo?ela je jo jednu, petu u nizu godinu rada s brojnim programima i aktivnostima. U 2014. godini proveden je projekt Klub mladih K.R.I.D., financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 76.000,00 kuna, a udrugu je financijski podrao i Grad Petrinja. U svakodnevnim aktivnostima i programima udruge sudjelovalo je preko 200 mladih.

                 "Svakodnevni rad Dnevnog boravka Udruge s brojnim aktivnostima nastavlja se i dalje, tu su i besplatne instrukcije iz matematike a od ove kolske godine i pripreme za maturu iz hrvatskoga jezika subotom u 10h, mladima je na raspolaganju  dvorana za sportsku rekreaciju te kreativna sekcija, a od prologodinjih aktivnosti bih istaknuo tri vrlo uspjene predstave Studija smijeha iz Zagreba koje smo organizirali u suradnji s Gradom, a nadamo se da ?e ih biti jo" , rekao je Slaven Kade?ka, predsjednik udruge mladih K.R.I.D.. "Novu 2015. godinu zapo?eli smo s dva odobrena projekta. Kroz institucionalnu podrku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga drutva u iznosu od 85.600,00kn zaposlili smo u Udruzi dvije mlade osobe, a Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog drutva kroz natje?aj "Na doprinos zajednici " financirat ?e na projekt "Street workout park" u iznosu od 12.895,00 kn." U sklopu projekta Svjetske banke (World bank group) udruzi je donirano 5 ra?unala koji ?e se koristiti u svrhe dnevnog boravka te svi mladi ?e imati pristup ra?unalima.

Kade?ka je dodao da je jo nekoliko projekata u pripremi te ?e biti aplicirani kroz 2015. godinu. Udruga u petoj godini kontinuiranog djelovanja intenzivo ?e raditi i dalje na ja?anju i promociji poloaja mladih u Gradu Petrinji.

                Iz Udruge mladih K.R.I.D. pozivaju sve mlade da se s idejama, eljama i prijedlozima uklju?e u rad Udruge te na taj na?in aktivno sudjeluju u kreiranju aktivnosti za mlade u Petrinji. Dnevni boravak otvoren je svaki radni dan od 15 do 19h.

 
Kada Velika dvorana postane premala

U subotu, 18.listopada u 21h, u Petrinji se dogodilo neto to se ne doga?a ?esto. Velika dvorana POU Hrvatskoga doma bila je prepuna. Dvorana koja ina?e prima oko 470 sjede?ih mjesta bila je do kraja puna a neki od gledatelja su morali ?ak i stajati kako bi uspjeli pogledati nastup komi?ara iz zagreba?kog Studija smijeha.

Nakon prolog posjeta, petrinjsku publiku su ovog puta doli nasmijati Marina Orsag, Zvonimir Mintas, Goran Vugrinec i Vlatko tampar. Svi okupljeni su se ponovno mogli nasmijati na ra?un mukaraca, ena, svakodnevice i niza drugih tema.
Organizator jo jednog Studija smijeha u Petrinji, Udruga mladih K.R.I.D. i njezin predsjednik Slaven Kade?ka nije krio oduevljenje jer ovog puta po svoju dozu smijeha je dolo gotovo 500 ljudi. Kazao je kako opet nisu o?ekivali tako veliku posjetu.
Ovo je stvarno fantasti?no za Petrinju, neto to Petrinji stvarno treba, a to je smijeh", rekao je Kade?ka, a na pitanje kada nam Studio smijeha opet dolazi odgovara kako je jo uvijek sve u dogovoru te ?e probati s pokroviteljem, a to je Grad Petrinja, probati prona?i financijsku konstrukciju.
Ono to je nama cilj kao Udruzi mladih je to da ovo i dalje ostane besplatno, da ljudi do?u i uivaju. Jako je puno mladih ve?eras ovdje to je ?udno jer je subota, 21 je sat, a jako puno mladih se nalazi u Velikoj dvorani Hrvatskog doma", rekao je Kade?ka. Ista ta publika, to mladi to stari, nakon jo jednog stand-up-a u Petrinji izlazili su iz dvorane s osmijehom prepri?avaju?i fore" s predstave. Na pitanje kako im je bilo, jedna od mla?ih posjetiteljica je kazala kako se nije dugo zabavila ovako u Petrinji i ovakve predstave dobro do?u.
Izniman dopirnos u organizaciji dviju ve?eri smijeha u Petrinji koje su privukle ukupno vie od 700 posjetitelja kroz organizacijske poslove i marketing dali su Nives Vujasi?, Ivana Palai? i David Vujasi?. 

Pokazalo se jo jednom kako uz dobru organizaciju i odli?ne komi?are Studija smijeha ve?er u Petrinji moe biti nezaboravna. Svim komi?arima i Vama publiko VELIKO HVALA!

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 1 od 59

Great BritainEnglish translation


facebook-grupa

SUPPORTED BY

Najave doga?aja

Korisni linkovi